Hướng dẫn pha chế 1 số loại thức uống cơ bản

2.100
2.100

HƯỚNG DẪN PHA CHẾ CÁC THỨC UỐNG CƠ BẢN

CITRON COCONUT

HƯỚNG DẪN PHA CHẾ CÁC THỨC UỐNG CƠ BẢN

TRÀ DÂU ỔI

HƯỚNG DẪN PHA CHẾ CÁC THỨC UỐNG CƠ BẢN

TRÀ ĐÀO DÂU

HƯỚNG DẪN PHA CHẾ CÁC THỨC UỐNG CƠ BẢN

TRÀ SỮA DÂU

HƯỚNG DẪN PHA CHẾ CÁC THỨC UỐNG CƠ BẢN

TRÀ SỮA ĐÀO

HƯỚNG DẪN PHA CHẾ CÁC THỨC UỐNG CƠ BẢN

TRÀ SỮA MATCHA

HƯỚNG DẪN PHA CHẾ CÁC THỨC UỐNG CƠ BẢN

TRÀ SỮA SOCOLA

HƯỚNG DẪN PHA CHẾ CÁC THỨC UỐNG CƠ BẢN

TRÀ SỮA THẠCH

HƯỚNG DẪN PHA CHẾ CÁC THỨC UỐNG CƠ BẢN

TRÀ SỮA TRÂN CHÂU TRÁI CÂY TƯƠI

HƯỚNG DẪN PHA CHẾ CÁC THỨC UỐNG CƠ BẢN

TRÀ SỮA VIỆT QUỐC

Hân hạnh được hỗ trợ quý khách
 
Chat
 
Hân hạnh được hỗ trợ quý khách
+
.
.
.
.